jetuma.com
Jag kommer tillbaka
Står ensam på en snötäckt klippa vid Vänerns kant och ser ut över ett landskap i gråmod. Vinden ligger på från norr biter i kinderna och tränger in under skinnet. Isen har svårt att få fäste i vågo…