jetuma.com
Grafitta – Carolina Falkholt
En söndeslagen kvinnorkropp som är sex meter hög och tjugoen meter lång har målats upp på väggen i Kristinehamns Konstmuseum. Det är konstnären Carolina Falkholt alias Blue som är konstnären bakom …