jetuma.com
Georg Oddner – Genomresa
Står här på Kristinehamns Konstmuseum och tittar på fotografier tagna av Georg Oddner, som jag fram till idag bara har känt till vid namn och som ”en av Sveriges största 1900-tals fotografer&…