jetuma.com
Toner av vitt
Vinter omfamnar med snö, frost och dimma. Landskapet är ljudlöst vackert när allt det vita tonar in och ut i luft, mark och himmel utan kontraster i en känsla av oändlighet. Längs min väg växer trä…