jetuma.com
Blott de tama fåglarna har en längtan, de vilda flyger
”Blott de tama fåglarna har en längtan, de vilda flyger”. Ett fint och tänkvärt citat av den finlandssvenske författaren och kompositören Elmer Diktonius.