jetuma.com
Bilden ”Madonna” i rapporten Kvinnofrid – Kartläggning 2012
Länsstyrelsen i Värmland har återigen gjort en kartläggning inom området mäns våld mot kvinnor, barn som bevittnat våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för s…