jestenergia.com
K – Ciężko jest nas zatrzymać, teraz zmierzamy na północ.. Gonimy za baśnią.. | K – It’s hard to stop us, now we are heading north.. We are chasing a fairytail.. &…