jestenergia.com
Szczęście! Radość! Miłość! – jestem ich pełna! Nie ma nic piękniejszego niż świadomość, że najbliższe nam osoby decydują się przejechać pół kuli ziemskiej tylko po to aby zobaczyć nas przez k…