jest.lv
Endija Anna Lukstiņa: Simfonija par Dorianu Greju
Kamēr eksistēs māksla, tikmēr eksistēs arī jautājums – kāda ir mākslas būtība?