jessicadikmoet.nl
Verzoekschrift stoppen 8 Decemberstrafproces afgewezen - Jessica Dikmoet
De Krijgsraad heeft het verzoekschrift van de advocaat Irwin Kanhai afgewezen. De raadsman had gevraagd om het 8 decemberproces te beëindigen. Dit deed hij namens zijn cliënten Imro Themen, Iwan Krolis en Errol Alibux. ‘De griffier heeft mij vanmorgen op de hoogte gesteld van de beslissing’, bevestigt Kanhai tegenover Starnieuws. Kanhai zegt dat hij nog …