jessicadikmoet.nl
Voortgang Strafproces - Jessica Dikmoet
Op 11 mei 2012, besloot de rechter het proces op te schorten. Het Openbaar Ministerie kreeg opdracht uit te zoeken in hoeverre de omstreden amnestiewet in strijd is met de Surinaamse grondwet en internationale verdragen. De Surinaamse grondwet verbiedt inmenging in een lopend strafproces. De Krijgsraad zal een brief van procureur-generaal Subhas Punwasi in behandeling nemen. Hierin …