jessicadikmoet.nl
Amnestiewet 2012 in stemming - Jessica Dikmoet
Woensdag 4 april 2012 - ca. 22.00 / 03.00 uur De amnestiewet werd in het parlement aangenomen met 28 stemmen voor en 12 stemmen tegen. Hier volgen de namen van de voor- en tegenstemmers. Een aantal leden was aanwezig, maar verliet de zaal toen er gestemd werd en een aantal leden was in het buitenland die namen worden hier ook vermeld.