jeshuaists.wordpress.com
Jeshuaisten voor u
Als volgelingen van de Nazarener rebbe Jeshua (Jesjoea) weten we hoe belangrijk het is om de taak op te volgen die door deze Joodse leraar is gegeven. Als Jeshuaisten (of Jesjoeaansen) beschouwen w…