jeshuaists.wordpress.com
De aard en toestand van de mens
Wij geloven dat er een Eeuwig Allerhoogst Superieur Wezen is (de Elohim Hashem Jehovah) Die alles heeft geschapen. In het universum plaatste hij een mens overeenkomstig zijn gelijkenis. De eerste m…