jeshuaists.wordpress.com
Het Geschreven Woord: aischuno
We kijken naar het basiswoord aischunĊ en zijn afgeleiden die over schaamte en beschaming of vernedering spreken.