jeshuaists.wordpress.com
Bereshith 4:1-24 Kaïn en de Kaïnieten #7 Geslachtslijst der Kaïnie­ten
Wij kijken hoe het verder verloopt met Kajin die weg ging van de Eeuwige en zich vestigde in het land ten Oosten van Eden waar hij gemeenschap had met zijn vrouw, en Chanoch als zoon kreeg, welke …