jeshuaists.wordpress.com
Samen deel uitmakend van het Lichaam van Christus
In de eerste eeuw van onze huidige westerse jaartelling rees de vraag wat te doen met de heidenen die de leer van de Nazareense leermeester Jeshua wilden volgen en deel uitmaken van de geloofsgemee…