jeshuaists.wordpress.com
Het Geschreven Woord: Charis – Gebruik en verklaring van een sleutelwoord in de grondtekst
In de plaats van ‘Chesed’ te gebruiken ging de apostel Paulus een ander woord gebruiken, dat oorspronkelijk de gunst van de keizer aan zijn soldaten tot uitdrukking bracht: ‘charis’. Velen zijn v…