jeshuaists.wordpress.com
Het Geschreven Woord: Chesed
Vandaag kijken wij naar “chesed” (goedertierendheid) dat meer dan 170 keer vertaald wordt in het Grieks met “eleos” (ontferming).