jeshuaists.wordpress.com
Bereshith 3:20-24 Moeder van al wat leeft en gevolgen van haar keuze
In het 3° hoofdstuk van de Bereshith zagen wij dat de eerste menselijke wezens maar al te graag als de Elohim goed en kwaad wensten te kennen en gelijk Hem wensten te zijn. Die boom van kennis was …