jeshuaists.wordpress.com
Bereshith 3:20-24 Moeder van al wat leeft + Cherubs en verjaging uit de Gan Eden
De 1° mens noemde zijn vrouw ,,Levensbron” – Chavâh —,’ want zij werd de moeder van al wat leeft. Doordat de mens nu wist van goed en kwaad joeg de Eeuwige God hem uit de G…