jeshuaists.wordpress.com
Verschil in woordbetekenis doorheen de tijd 1 Liefhebben
Als men bepaalde woorden en verzen uit de bijbel wil bespreken moet men steeds teruggrijpen naar de betekenis van die woorden in die tijd dat de tekst geschreven werd. Vandaag kijken wij naar het …