jeshuaists.wordpress.com
Christus in de Tora: In de boekrol staat van mij geschreven
Het was een teken van geloof dat Abraham zijn zoon Isaak als offer wenste op te dragen ook al was er tegen hem gezegd dat alleen door Isaak hij een groot nageslacht zou krijgen.