jeshuaists.wordpress.com
Bereshith 3:7-13 De Zondeval
Door het eten van de vruchten van de Etz HaDa’as Tov v’Rah is de kennis van goed en kwaad tot de mens gekomen en door dat inzicht van de verschillen tussen die twee is er ook een moreel…