jeshuaist.wordpress.com
Prinsesjes en carnavalstoestanden #4 Weigering te buigen
Terugblikkend op datgene wat vele jaren gebeurde in het rijk van Perzië en Medië, onder het regeringschap van koning Ahasveros (Achasjverosj) en koningin Esther, waar Haman all Judeeërs wenste te v…