jejalanjajan.com
Benteng Otanaha – Gorontalo
Di balik sebuah benteng, pastilah ada sejarah besar yang tercatat pada kegagahannya. Sama seperti Benteng Otanaha ya…