jefferis.gallery
A Study of Tournon
A Study of Tournon – Oil, Pen & Ink $350 16×20