jeenina.com
JMC Book 2 Concert
เรียนดนตรีมาได้เกือบ ๆ 9 เดือน ในที่สุดตอนนี้ก็ได้เวลาของคอนเสริ์ต JMC จบเล่ม 2 แล้วจร้าา ! สำหรับคุณเจเจนั้นฝีมือไม่ค่อยพัฒนาเท่าไหร่ เพราะฮีก็ตั้งใจบ้าง ไม่ตั้งใจบ้างไปตามเรื่อง แต่ฝีมือของมี้นั้…