jeenina.com
Hong Kong Trip 2018 (2) : Dim Sum Icon
เนื่องจากคราวที่ไปฮ่องกงกับลูกเล็กถึง 2 คน ซึ่งคราวที่แล้วเจเจก็ได้สร้างวีรกรรมหลับตลอดทริปให้พ่อกับแม่ผลัดกันแบกมาแล้ว คราวนี้มีมาถึง 2 คน เลยไม่อยากวางแผนอะไรมาก บอกคุณสามีว่าเอาเป็นทริปกินแล้วกั…