jeenina.com
เจเจพาไปชิม @Conan Cafe by Bake a Wish ค่ะ
ได้ข่าวว่า Conan Cafe มาเปิดที่ Siam Center เป็น Pop up store เราด้วยความเป็นสาวกโคนันตัวยง (แต่ไม่เคยซื้อหนังสือการ์ตูนเองเลย แต่ก่อนแย่งของน้องชายอ่าน เดี๋ยวนี้แย่งคุณสามีอ่าน และมาได้ดูอย่างจริง…