jeenina.com
Review รถเข็นพี่น้อง Joovy Caboose ของเจเจ – จ๊ะจ๋าค่ะ
สืบเนื่องจากปัญหาการแย่งนั่งรถเข็นกันระหว่าง 2 พี่น้อง ซึ่งมักจะจบลงด้วยการที่พ่อหรือแม่ต้องอุ้มลูกคนนึง อีกคนนึงนั่งรถเข็นอยู่เสมอ เพราะเจเจจะไม่ยอมเดินเอง ถ้าน้องจ๊ะจ๋าได้นั่ง ส่วนน้องจ๊ะจ๋าก็ยัง…