jeenina.com
ดอกไม้บาน … ที่บ้านเจเจ (เมษา ’58)
มา Update ดอกไม้บานที่บ้านเจเจ ประจำเดือนเมษายน 2558 กันค่ะ เดือนนี้มีวันหยุดยาว เลยได้โอกาสไปจตุจักร ไปซื้อตุ๊กตาให้น้ำมาเพิ่มจำนวนนึง จนตอนนี้มีครบทุกกระถางแล้ว ก็พอวางใจได้ขึ้นมาเล็กน้อย ในเรื่อ…