jeenina.com
ดอกไม้บาน… ที่บ้านเจเจ (1)
ความฝันอย่างนึงของเราสมัยเด็ก ๆ ก็คือ การมีบ้านสวย ๆ เป็นของตัวเอง และได้ปลูกดอกไม้สีสวย ๆ ทั่วบ้าน ซึ่งตอนนั้นดูเวิ่นเว้อเป็นอย่างมาก เนื่องจากยังไม่รู้จะทำงานอะไรให้มีปัญญาหาเงินซื้อบ้านด้วยตัวเอ…