jeenina.com
Ohanami@CTW
เห็นโฆษณาใน Facebook เลยอยากมาเดินเล่นงานนี้ Ohanami the Taste of Japan ที่ Central World ไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นก็มาชมดอกซากุระ และกินอะไรอร่อย ๆ กันใต้ต้นซากุระได้ ^^ เห็นต้นซากุระอยู่ไกล ๆ ตั้งกะขึ้…