jeenina.com
My Picturesque Peru (5) Lima… Lima …
… วันสุดท้ายย ..ในเปรู .. กลับมาอยู่ที่เมืองหลวง Lima … ^^… ที่ปกติคนมาเปรู ถ้าไม่ได้ตั้งใจจะไป Machu Pichu ก็มักจะหยุดอยู่แค่เนี้ย .. ^^”… นัยว่ามาแค่นี้ก็ไกลพอแล้ว…