jeenina.com
สอบเสร็จแล้ววว ^^
“… จิ ติ ย า … เ ชิ ญ ค่ ะ … ^^…” … หุ หุ … IR วิชาสุดท้าย … มีสอบแค่สองคน… เพราะคนอื่น ๆ นอกจากเรากะน้องบีเขา – เ ลื อ ก ไ ม่ เ รี…