jedzbawsie.pl
Samarkanda - zdjęcia z września 2016 roku | jedź, BAW SIĘ!
Zobacz Samarkandę - klejnot Jedwabnego Szlaku - o wszystkich porach dnia. Registan, dzielnica żydowska, Shah-i-zinda na zdjęciach.