jedzbawsie.pl
Film i zdjęcia z Tbilisi - rewizyta w lutym 2017 | jedź, BAW SIĘ!
Krótki film i zdjęcia z Tbilisi, uchwycone podczas mojej drugiej wizyty w lutym 2017 roku. Pogoda była dla mnie wyjątkowo łaskawa.