jedzbawsie.pl
Belgia: Film z wyjazdu do Beneluksu | jedź, BAW SIĘ!
Belgia - film nakręcony podczas weekendowego wypadu w 2016 roku, podczas którego zwiedziliśmy Brukselę, Brugię, Gandawę i Ostendę.