jedzbawsie.pl
Wielki Mur - odcinek Huanghua Cheng | jedź, BAW SIĘ!
W Huanghua Cheng znajduje się jeden z najmniej turystycznych odcinków Wielkiego Muru, do którego bez większych trudności da się dostać z Pekinu... chociaż dla nas "bez większych trudności" oznaczało bardziej przecieranie szlaku.