jedzbawsie.pl
Obleśne żarcie i wieczorne pląsy 60+ | jedź, BAW SIĘ!
Opis drugiej wizyty na Nocnym Targu w Pekinie, połączonej z obserwacją nowej mody w Państwie Środka - ulicznych tańców starszych kobiet, którym nie chce się siedzieć w domu.