jedzbawsie.pl
Niedźwiedzia przysługa po chińsku | jedź, BAW SIĘ!
Krótka opowiastka o tym, jak nawet w przypadku posiadania dobrych intencji Chińczycy potrafią zrobić Europejczyków w wała. Ku przestrodze i odrobinie śmiechu.