jedzbawsie.pl
Zabytki, taksiarze i kaczki, czyli Zakazane miasto | jedź, BAW SIĘ!
Parę słów o moim pierwszym zetknięciu się z zakazanym miastem w Pekinie, a także o tym, dlaczego "must see" w tym przypadku jest rzeczywiście bardziej przymusem niż rekomendacją.