jedzbawsie.pl
Mjanmar (Birma) – notatka historyczna, cz. 2 | jedź, BAW SIĘ!
Część I Teraz się dopiero zaczyna! 1949 to w Birmie rok totalnej rozpierduchy. Narodowości zamieszkujące kraj są skłócone, każdy chce każdego zabić albo wydupczyć… generalnie kocioł. Po 1951 sytuacja jakoś się stabilizuje – do władzy dochodzi U Nu, który z kolei powierza władzę Ne Winowi (tzw. „rząd opiekuńczy”). Początkowo wszystko idzie dobrze, ale potem Ne Winowi odpierdala i postanawia poprowadzić Birmę drogą do socjalizmu. Wiadomo, jak to się kończy. Zaczynają się protesty i zamieszki; w 1962 roku Birma dostaje się ostatecznie pod władzę stricte wojskową (i pozostaje pod nią do dziś – jest to tym samym najdłuższa dyktatura wojskowa na