jedzbawsie.pl
O Karakorum, przyrodzie i nazistach z Khass Tsaagan | jedź, BAW SIĘ!
Krótka rozprawka o tym, dlaczego będąc w Mongolii nie odwiedziłem Karakorum, wraz z dygresją o chroniących przyrodę na miejscu... nazistach.