jedzbawsie.pl
Przejazd pod (deszczową) chmurką | jedź, BAW SIĘ!
Opis pierwszego dnia spędzonego na konnym objeździe jeziora Chubsuguł w Mongolii - w programie rzadkie zjawisko pod postacią niespodziewanego gradu.