jedzbawsie.pl
Wyprawa 2014 - cel obrany: Birma! | jedź, BAW SIĘ!
Krótki i entuzjastyczny wpis raportujący o kupnie biletów na Wyprawę, w którą udaliśmy się w 2014 roku. Celem była Birma!