jediyuth.com
ภาพชุดแรก ใบปิด และข้อมูลเบื้องต้นของ The French Dispatch จากเวส แอนเดอร์สัน
หลังจากที่เราได้รู้ผู้ได้รางวัลออสการ์ประจำปีนี้ไปแล้ว …