jediyuth.com
บงจุนโฮพูดถึง Parasite ฉบับขาวดำ, หนังเข้าฉายที่เฮาส์สามย่านวันนี้
อาจเรียกได้ว่าเป็นแรงกระทบของหนัง Parasite ที่เพิ่งได้ร…