jediyuth.com
The Irishman – ความเห็นผู้ชมยกย่องให้เป็นอีกหนึ่งผลงานชิ้นเอกของมาร์ติน สกอร์เซซี
The Irishman หรือ “คนใหญ่ไอริช” ผลงานเรื่องล่าสุดของผู้…